Předmět se zabývá především vymezením činností, které jsou označovány pojmem charitativní práce, dále teoretickými východisky charitativní práce a jejími metodami. Předmět staví na pojetí charitativní práce jako interakce sociální práce a diakonie. Vychází proto z konkrétních příkladů z praxe a reflektuje současné kontexty charitativní práce (pastorace, sociální stát, neziskové organizace - poskytovatelé sociálních služeb, ad.). Student se jednak učí reflektovat v rámci pomáhající praxe charitativní práci, jednak integrovat pohledy jak sociální práce, tak praktické teologie při realizaci pomáhající profese (sociální práce).
Předmět se zabývá především vymezením činností, které jsou označovány pojmem charitativní práce, dále teoretickými východisky charitativní práce a jejími metodami. Předmět staví na pojetí charitativní práce jako interakce sociální práce a diakonie. Vychází proto z konkrétních příkladů z praxe a reflektuje současné kontexty charitativní práce (pastorace, sociální stát, neziskové organizace - poskytovatelé sociálních služeb, ad.). Student se jednak učí reflektovat v rámci pomáhající praxe charitativní práci, jednak integrovat pohledy jak sociální práce, tak praktické teologie při realizaci pomáhající profese (sociální práce).
Předmět se zabývá především vymezením činností, které jsou označovány pojmem charitativní práce, dále teoretickými východisky charitativní práce a jejími metodami. Předmět staví na pojetí charitativní práce jako interakce sociální práce a diakonie. Vychází proto z konkrétních příkladů z praxe a reflektuje současné kontexty charitativní práce (pastorace, sociální stát, neziskové organizace - poskytovatelé sociálních služeb, ad.). Student se jednak učí reflektovat v rámci pomáhající praxe charitativní práci, jednak integrovat pohledy jak sociální práce, tak praktické teologie při realizaci pomáhající profese (sociální práce).
Předmět se zabývá především vymezením činností, které jsou označovány pojmem charitativní práce, dále teoretickými východisky charitativní práce a jejími metodami. Předmět staví na pojetí charitativní práce jako interakce sociální práce a diakonie. Vychází proto z konkrétních příkladů z praxe a reflektuje současné kontexty charitativní práce (pastorace, sociální stát, neziskové organizace - poskytovatelé sociálních služeb, ad.). Student se jednak učí reflektovat v rámci pomáhající praxe charitativní práci, jednak integrovat pohledy jak sociální práce, tak praktické teologie při realizaci pomáhající profese (sociální práce).