Předmět se věnuje oblasti dobrovolnictví, a to především s sociální oblasti. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti. Studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.
Předmět se věnuje dobrovolnictví jako přirozené součásti sociálních služeb. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti. Studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.
Předmět se věnuje managementu dobrovolnictví. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti. Studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.
Předmět se věnuje managementu dobrovolnictví, a to se zaměřením na sociální oblast. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti - studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás, s příklady dobré praxe. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.