Předmět se věnujedobrovolnictví v sociální oblasti. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti a dobrovolnických programů v sociální oblasti. Studenti se seznámí s historií a vývojem ve světě i u nás. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.
Předmět se věnuje managementu dobrovolnictví. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti. Studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.
Předmět se věnuje dobrovolnictví. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti, a to v souvislosti se sociální prací. Studenti se seznámí s historií dobrovolnictví a jeho vývojem ve světě i u nás. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je také představení základních prvků z managementu dobrovolnictví, tj.  získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.
Předmět se věnuje managementu dobrovolnictví, a to se zaměřením na speciálně pedagogickou a sociální oblast. Cílem seminářů je představit studentům problematiku dobrovolnické činnosti - studenti se seznámí s její historií a vývojem ve světě i u nás, s příklady dobré praxe. Důraz je kladen také na legislativní podporu této oblasti. Součástí semináře je praktický nácvik získávání dobrovolníků, práce s nimi (výběr, motivace, supervize), koordinace dobrovolnických programů.