Posluchači si rozšíří své znalosti ze základního kurzu islámu o detailnější informace týkající se islámského hmotné kultury a architektury. Mezi zvolená témata bude patřit vývoj sakrálních a profánních staveb (např. mešity, madrasy, mausolea nebo citadely). Z výtvarného umění se budeme věnovat dějinám a typologii kaligrafie a knižní malby. Součástí kurzu je také široká oblast užitého umění (keramika, kovové předměty, textilní památky). V kurzu se budeme se zabývat historií islámského umění s odkazem na dějiny významných muslimských národů (Osmanská říše, Fátimovský Egypt nebo Seldžucký a Sáfijovský Írán). Posluchači se seznámí se současnou českou a cizojazyčnou odbornou literaturou k tomuto tématu. Důležitým cílem kurzu je podpořit zájem studentů o estetické formy náboženství. Kurz se tak stane dalším příspěvkem k rozvoji mezináboženského dialogu založeného na pečlivém vzájemném poznání názorových východisek jednotlivých stran.