Kurz je využíván v rámci výuky předmětu Geodézie A. Obsahuje podklady pro přednášky a cvičení.

Cílem je získání základních znalostí zeměměřických činnostech prováděných při mapování, pozemkových úpravách, výstavbě a katastru nemovitostí.