Cílem je prohloubení znalostí v zeměměřických činnostech prováděných při pozemkových úpravách a pro potřebu katastru nemovitostí.