Praxe je orientována na oblast primární, sekundární a terciární péče. Student/tka se naučí poskytovat péči na speciálních ošetřovacích jednotkách metodou ošetřovatelského procesu. Student/tka si prohloubí znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče klientům/pacientům v zařízeních různého typu a druhu péče.
Praxe je orientována na oblast primární, sekundární a terciární péče. Student/tka se naučí poskytovat péči na speciálních ošetřovacích jednotkách metodou ošetřovatelského procesu. Student/tka si prohloubí znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče klientům/pacientům v zařízeních různého typu a druhu péče.