- Seznámit studenty s účelem a vybranými metodami studia kulturních artefaktů, z nichž literatura vyčnívá - Vystavit studenty způsobům, jímž mohou být literární díla studována a nejenom čtena - Poskytnout studentům metody a koncepty, které by mohli aplikovat na analýzu literárních textů v dalších fázích bakalářského programu. - Vysvětlit a ukázat studentům druh přemýšlení, čtení a psaní, který se od nich bude požadovat ve druhém a třetím ročníku studia.