Kurs představí vybraná klíčová díla, autory a literární školy ve Velké Británii. Cílem je poskytnout studentům širší perspektivu na britskou literaturu a kulturu a umožnit jim najít si v této tradici své vlastní zájmy. Kurs bude rovněž věnovat zvláštní pozornost rozvoji kritických a interpretačních schopností. Seminář bude integrovat čtenářskou zkušenost studentů s historickou a teoretickou perspektivuou. Od studentů se bude vyžadovat čtení zadaných textů, které se budou probírat v hodinách. Zároveň si studenti budou připravovat krátké prezentace.