Seznámit studenty se základy maticového a diferenciálního počtu.