Přednášky jsou věnovány dokončení staročeské morfologie a syntaxe. Dále seznamují posluchače s nářeční diferenciací češtiny a s hlavními znaky teritoriálních nářečí. V semináři se docvičuje staročeská gramatika (hláskosloví, morfologie, syntax).