" Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen s klienty/pacienty, ale i se spolupracovníky.Součástí praktické části předmětu je nácvik psychomotorických a komunikačních dovedností v porodní asistenci v simulačních laboratořích. Důraz je kladen na zvládnutí komplexní situace včetně dodržení hygienicko epidemiologických zásad, prevence rizik, týmové spolupráce a zvládnutí krizových situací. Proces učení je podpořen následným debriefingem, který je nezbytným prvkem simulační výuky.

Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen sdětmi, jejich rodiči ale i se spolupracovníky.

Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen sdětmi, jejich rodiči ale i se spolupracovníky.

Naučit studenty zásadám a dovednostem adekvátní komunikace nejen sdětmi, jejich rodiči ale i se spolupracovníky.