Cílem předmětu je prohloubit analytické dovednosti studentů ve zpracování prostorových dat z oblasti přírodních věd. Předmětem kurzu není metodologie a teorie aplikací prostorové ekologie, ale získání praktických znalostí zpracování dat v prostředí volně šiřitelného software (technologie). Důležitým aspektem kurzu je seznámení studentů s nástroji a možnostmi GIS, které jsou volně dostupné a (nebo) mají otevřený zdrojový kód (open source). Předmět využívá poznatků ekologie a krajinné ekologie a volně navazuje na předchozí kurzy GIS I. a GIS II. Předpokládá se základní znalost GIS systémů. Student by měl po absolvování kurzu získat přehled o možnostech zpracování dat v open source GIS a základní orientaci v současné nabídce a funkčních možnostech volně šiřitelných GIS nástrojů.