Cílem předmětu je seznámit studenty s typy mokřadních ekosystémů ve světě a v ČR, adaptací rostlin k zaplavení a podstatou dějů v zaplavených a odvodněných půdách. Na příkladu středoevropských mokřadů a několika dalších z celého světa bude vysvětlena úloha mokřadů v krajině, zásady jejich managementu, ochrany a setrvalého užívání.