Cílem předmětu je seznámit studenta s fyzikálními vlastnostmi vody, se zákony pohybu vody v přírodním prostředí a v technických objektech vodních a hydromelioračních staveb. Předmět bude zaměřen na získání dovedností při nakládání s vodami, na pochopení souvislostí mezi pohybem vody v půdě, v rostlinách a ve vodních tocích ve vazbě na kvalitu vody. Student se naučí zpracovat vodní bilanci malého povodí a navrhovat hydraulické parametry vodních a hydromelioračních staveb.
Cílem předmětu je seznámit studenta s fyzikálními vlastnostmi vody, se zákony pohybu vody v přírodním prostředí a v technických objektech vodních a hydromelioračních staveb. Předmět bude zaměřen na získání dovedností při nakládání s vodami, na pochopení souvislostí mezi pohybem vody v půdě, v rostlinách a ve vodních tocích ve vazbě na kvalitu vody. Student se naučí zpracovat vodní bilanci malého povodí a navrhovat hydraulické parametry vodních a hydromelioračních staveb.