Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a významem technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a příslušnou legislativou. Součástí výuky je též návštěva odborných pracovišť zabývajících se metrologií a státním zkušebnictvím. Předmět využívá poznatky studentů získaných v rámci studijního předmětu "Technická dokumentace".