Seznámit posluchače s obvyklými technologiemi a postupy používanými při čištění odpadních vod z různých průmyslových provozů a splaškových odpadních vod z městských aglomerací. Posluchač získá přehled o fyzikálních, chemických a biologických procesech používaných pro čištění odpadních vod a o technologickém vybavení čistíren. Nedílnou součástí výuky je seznámení s vodoprávní legislativou a jejími dopady na technologii čištění odpadních vod a navrhování a provoz čistíren.