Cílem předmětu je podat účastníkům kurzu základní informace o biologii, ekologii a chovu ryb v ČR, obhospodařování volných vod v České republice a o vlivu rybářství ve všech jeho směrech na kvality vody a biodiverzitu okolních ekosystémů. Okrajově bude zmiňována i situace rybářství v Evropě a ve světě.
Cílem předmětu je podat účastníkům kurzu základní informace o biologii, ekologii a chovu ryb v ČR, obhospodařování volných vod v České republice a o vlivu rybářství ve všech jeho směrech na kvality vody a biodiverzitu okolních ekosystémů. Okrajově bude zmiňována i situace rybářství v Evropě a ve světě.
Cílem předmětu je podat účastníkům kurzu základní informace o biologii, ekologii a chovu ryb v ČR, obhospodařování volných vod v České republice a o vlivu rybářství ve všech jeho směrech na kvality vody a biodiverzitu okolních ekosystémů. Okrajově bude zmiňována i situace rybářství v Evropě a ve světě.