Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy sociální etiky a se společensko-etickými vazbami pro formování lidských bytostí. Po základním rozlišení mezi individuální a sociální etikou budou analyzovány zejména sociálně-etické témata v oblasti politiky a sociální práce. K dosažení tohoto cíle budou převážně čteny texty Edith Stein (1891-1942), Hannah Arendt (1906-1975), Karola Wojtyły (1920-2005), Josepha Ratzingera (1927). Obecný název kurzu je "Hodnoty, o nichž nelze vyjednávat". "Otázka lidské formace mezi jednotlivcem a společností".