Kurs seznámí studenty přednáškovou formou s hlavními postavami a doktrínami novověké a současné filosofie.

Kurs seznámí studenty přednáškovou formou s hlavními postavami a doktrínami novověké a současné filosofie.