Úvod do základních principů Tomášovy etiky. Přednášky se zabývají základními pojmy, teoriemi a argumenty v oblasti etiky u Tomáše. Vychází se z pojmu blaženosti, postupuje se přes přirozený zákon k morálním ctnostem.
Přednášky probíhají anglicky. Úvod do základních principů Tomášovy etiky. Přednášky se zabývají základními pojmy, teoriemi a argumenty v oblasti etiky u Tomáše. Vychází se z pojmu blaženosti, postupuje se přes přirozený zákon k morálním ctnostem.
Úvod do základních principů Tomášovy etiky. Přednášky se zabývají základními pojmy, teoriemi a argumenty v oblasti etiky u Tomáše. Vychází se z pojmu blaženosti, postupuje se přes přirozený zákon k morálním ctnostem.
Úvod do základních principů Tomášovy etiky. Přednášky se zabývají základními pojmy, teoriemi a argumenty v oblasti etiky u Tomáše. Vychází se z pojmu blaženosti, postupuje se přes přirozený zákon k morálním ctnostem.