Seznámení studenta se základními hodnotovými východisky evropské kultury a identity.