Výuka probíhá formou prezentací a exkurzí k jednotlivým níže uvedeným tématům. Jejím cílem je seznámit studenty s různorodými formami, cíli, kontexty a pojetími pastorační práce. Na výuce se proto organizačně i pedagogicky podílejí další odborní asistenti katedry, doktorandi a externí vyučující, příp. ad hoc pozvaní odborníci z praxe - podle toho, jaký mají vztah k probíranému tématu a jaké s ním mají praktické zkušenosti.
Výuka probíhá formou prezentací a exkurzí k jednotlivým níže uvedeným tématům. Jejím cílem je seznámit studenty s různorodými formami, cíli, kontexty a pojetími pastorační práce. Na výuce se proto organizačně i pedagogicky podílejí další odborní asistenti katedry, doktorandi a externí vyučující, příp. ad hoc pozvaní odborníci z praxe - podle toho, jaký mají vztah k probíranému tématu a jaké s ním mají praktické zkušenosti.
Výuka probíhá formou prezentací a exkurzí k jednotlivým níže uvedeným tématům. Jejím cílem je seznámit studenty s různorodými formami, cíli, kontexty a pojetími pastorační práce. Na výuce se proto organizačně i pedagogicky podílejí další odborní asistenti katedry, doktorandi a externí vyučující, příp. ad hoc pozvaní odborníci z praxe - podle toho, jaký mají vztah k probíranému tématu a jaké s ním mají praktické zkušenosti.