Cílem předmětu je rozvoj poznatků z předmětu Geodézie A a rozšíření těchto činností o činnosti spojené s určením výškopisu a vytyčení stavebních objektů.