Obsahem předmětu jsou teoretická i praktická východiska sociální práce s rodinami, profesionální sociální práce s ohroženým dítětem a s rodinou ve specifických situacích, včetně nácviku praktických dovedností. Při seminářích je zároveň pracováno i se zkušenostmi studentů z odborných praxí, které absolvují v průběhu semestru.
Obsahem předmětu jsou teoretická i praktická východiska sociální práce s rodinami, profesionální sociální práce s ohroženým dítětem a s rodinou ve specifických situacích, včetně nácviku praktických dovedností. Při seminářích je zároveň pracováno i se zkušenostmi studentů z odborných praxí, které absolvují v průběhu semestru.
Obsahem předmětu jsou teoretická i praktická východiska sociální práce s rodinami, profesionální sociální práce s ohroženým dítětem a s rodinou ve specifických situacích, včetně nácviku praktických dovedností. Při seminářích je zároveň pracováno i se zkušenostmi studentů z odborných praxí, které absolvují v průběhu semestru.