Předmět poskytuje základní vhled do problematiky sociální práce s rodinou. Nejprve jsou studentům představena základní teoretická východiska a z nich plynoucí metody práce s rodinou. Dále bude pozornost věnována jednotlivým oblastem práce s rodinou s nezletilým dítětem, ale i dalším oblastem práce s rodinou. V každé oblasti je také představena související legislativa. Během seminářů je velká pozornost věnována reflexi praktických dovedností a jejich propojení s teoretickými poznatky.
Předmět poskytuje základní vhled do problematiky sociální práce s rodinou. Nejprve jsou studentům představena základní teoretická východiska a z nich plynoucí metody práce s rodinou. Dále bude pozornost věnována jednotlivým oblastem práce s rodinou s nezletilým dítětem, ale i dalším oblastem práce s rodinou. V každé oblasti je také představena související legislativa. Během seminářů je velká pozornost věnována reflexi praktických dovedností a jejich propojení s teoretickými poznatky.
Obsahem předmětu jsou teoretická i praktická východiska sociální práce s rodinami, profesionální sociální práce s ohroženým dítětem a s rodinou ve specifických situacích, včetně nácviku praktických dovedností. Při seminářích je zároveň pracováno i se zkušenostmi studentů z odborných praxí, které absolvují v průběhu semestru.