Cílem předmětu Angličtina 1 (KANJ1), určeném pro tříleté bakalářské obory KS a založeném výhradně na samostudiu (předmět nemá hodinovou dotaci, pouze konzultace pro zájemce), je přimět studenty, aby zvládli AJ na úrovni elementary dle učebnice Angličtina pro samouky - L. Kollmannová, Leda, konkrétně lekce 1-8 popř. odpovídající gramatické jevy v uč. Essential Grammar in Use - Raymond Murphy, Cambridge Press. Zvládnutí látky bude ověřeno písemným zápočtovým testem. Organizace: V ZS budou termíny testů vypisovány během zkouškového období, (leden-březen). Termínů bude DOSTATEK, o sobotách i ve všedních dnech.