Vstupní jaz. zkouška (KJZKA) je určena všem bakalářským oborům kombinovaného studia na TF JU. Hlavním cílem KJZKA, která je doporučena do 1. ročníku studia, je pomocí všeobecně zaměřeného testu posoudit vstupní jaz. znalosti studentů TF a eliminovat z další jaz. výuky ty studenty, jejichž jazyková úroveň nedosahuje minimálně Elementary (CEFR A1).