Předmět seznamuje s mechanismy sociálně patologických jevů: problémovými oblastmi a základními činiteli vztahujícími se k riziku vzniku SPJ. To znamená v kontextu prostředí dané skupiny, instituce, místní komunity, v souvislosti se zralostí členů zasažené skupiny. Umožňuje základní orientaci, která by měla směřovat k pochopení mechanismu SPJ, zároveň i možnost volby reálného opatření.