Kurz se zaměřuje na vybraná hlavní díla americké literatury 19. a 20. století. Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s některými klíčovými texty a autory prostřednictvím čtení těchto textů a diskusí ve skupině. Výběr textů zahrnuje práce, kterým není věnována pozornost v kurzu UAN/DAML1/2. Žádná předchozí znalost americké literatury není nutná. Od studentů se očekává schopnost číst vybrané texty v angličtině.