Tragické události 11. září následované finančním krachem a invazí do Iráku a Afghánistánu určily začátek 21. století jako období krize a ostrých kontrastů. Ve stejné době se v literatuře objevil výrazný posun od abstraktní hravosti postmodernismu k obnovenému zájmu o identitu a autentičnost, což vedlo k novým způsobům psaní, které upřednostňují osobní zkušenost a zároveň rozpoznávají hranice fikce. Budeme číst celou řadu různých knih, které se objevily, aby hovořily o příležitostech a výzvách naší doby.