Praktický návod, jak postupovat při stylizaci různých typů odborných textů, jak co do jejich rozsahu, tak možnosti využití v praxi.