Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat postupy a metody analýzy rizik chemických látek pro fungování ekosystému a zdraví člověka. Výuka bude zahrnovat aplikaci základních metod hodnocení humánních a ekologických rizik, objasnění rozdílů expozičních parametrů a jejich vlivu na výslednou predikci rizik a definice hlavních expozičních cest (orální, dermální, inhalační, dietární expozici). Studenti budou schopni charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik, rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku a interpretovat akceptovatelné hranice rizika. Součástí předmětu bude praktické řešení příkladů kvantifikace rizik z definovaných expozic (případové studie).
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat postupy a metody analýzy rizik chemických látek pro fungování ekosystému a zdraví člověka. Výuka bude zahrnovat aplikaci základních metod hodnocení humánních a ekologických rizik, objasnění rozdílů expozičních parametrů a jejich vlivu na výslednou predikci rizik a definice hlavních expozičních cest (orální, dermální, inhalační, dietární expozici). Studenti budou schopni charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik, rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku a interpretovat akceptovatelné hranice rizika. Součástí předmětu bude praktické řešení příkladů kvantifikace rizik z definovaných expozic (případové studie).
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat postupy a metody analýzy rizik chemických látek pro fungování ekosystému a zdraví člověka. Výuka bude zahrnovat aplikaci základních metod hodnocení humánních a ekologických rizik, objasnění rozdílů expozičních parametrů a jejich vlivu na výslednou predikci rizik a definice hlavních expozičních cest (orální, dermální, inhalační, dietární expozici). Studenti budou schopni charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik, rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku a interpretovat akceptovatelné hranice rizika. Součástí předmětu bude praktické řešení příkladů kvantifikace rizik z definovaných expozic (případové studie).
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat postupy a metody analýzy rizik chemických látek pro fungování ekosystému a zdraví člověka. Výuka bude zahrnovat aplikaci základních metod hodnocení humánních a ekologických rizik, objasnění rozdílů expozičních parametrů a jejich vlivu na výslednou predikci rizik a definice hlavních expozičních cest (orální, dermální, inhalační, dietární expozici). Studenti budou schopni charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik, rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku a interpretovat akceptovatelné hranice rizika. Součástí předmětu bude praktické řešení příkladů kvantifikace rizik z definovaných expozic (případové studie).

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat postupy a metody analýzy rizik chemických látek pro fungování ekosystému a zdraví člověka. Výuka bude zahrnovat aplikaci základních metod hodnocení humánních a ekologických rizik, objasnění rozdílů expozičních parametrů a jejich vlivu na výslednou predikci rizik a definice hlavních expozičních cest (orální, dermální, inhalační, dietární expozici). Studenti budou schopni charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik, rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku a interpretovat akceptovatelné hranice rizika. Součástí předmětu bude praktické řešení příkladů kvantifikace rizik z definovaných expozic (případové studie).

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen definovat postupy a metody analýzy rizik chemických látek pro fungování ekosystému a zdraví člověka. Výuka bude zahrnovat aplikaci základních metod hodnocení humánních a ekologických rizik, objasnění rozdílů expozičních parametrů a jejich vlivu na výslednou predikci rizik a definice hlavních expozičních cest (orální, dermální, inhalační, dietární expozici). Studenti budou schopni charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik, rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku a interpretovat akceptovatelné hranice rizika. Součástí předmětu bude praktické řešení příkladů kvantifikace rizik z definovaných expozic (případové studie).