Přednáška seznamuje s některými aktuálními tendencemi v bádání ke středověkému umění na základě výkladu o vybraných památkách evropského středověku. Představeny přitom budou především stavební památky od románského období do závěru gotiky, jejich tvůrci a proměny během staletí až do současnosti. Ve výkladu nebudou sledovány primárně otázky stylu, ale problematika objednavatelů, osobností tvůrců, konstrukce a plánování staveb, ale i zásahů v mladších obdobích. V seminární části předmětu pak studenti zpracují související témata z jihočeského prostředí, takže poznatky z přednášky budou moci být v následné diskuzi aplikovány na snadno dostupné památky v regionu.