Cílem předmětu je základní příprava studentů pro práci s geodetickými softwary běžně používanými v praxi při tvorbě geometrických plánů a vytyčovacích náčrtů.