Předmět studentům zprostředkuje znalost odborných termínů z oblasti psychopatologie, syndromů a symptomů duševních onemocnění s ohledem na jejich vymezení v diagnostických manuálech.

Základní orientace v oblasti psychopatologie budoucí sociální pracovníky oprostí od předsudků a nejistoty, který kontakt s duševně nemocnými může provázet, a umožní jim být kompetentními partnery v komunikaci se zdravotníky.

Předmět studenty nejprve seznámí s pojmoslovím v rámci obecně-psychopatologické části předmětu, poté s jednotlivými duševními poruchami a jejich projevy v souladu jejich vymezení v Mezinárodní klasifikaci nemocí.

 

1. Předmět psychopatologie a přehled základních psychiatrických kategorií. Norma a normalita.
2. Etiopatogeneze duševních poruch
3. Poruchy vnímání
4. Poruchy myšlení a řeči
5. Poruchy paměti
6. Poruchy pozornosti
7. Poruchy emocí
8. Poruchy vůle
9. Poruchy vědomí
10. Poruchy pudů

11. Organické duševní poruchy

12. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek

13. Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy
14. Afektivní poruchy
15. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
16. Poruchy osobnosti
17. Mentální retardace