Studenti se seznámí se s organizací pediatrie a její vztahem k zdravotně sociální problematice. Seznámí se s historií vývojem pediatrie, se systémem očkování, s tuzemskými i zahraničními organizacemi, které zajišťují zdravotně sociální péči. Získají základní znalosti o fyziologii a patologii rodiny, potřebách dětí a o syndormu CAN. V oblasti geriatrie si studenti doplní další znalosti z oblasti geriatrie z aspektu zdravotně sociálního pracovníka

V předmětu získá student základní vědomosti z pediatrické propedeutiky, organizace pediatrické péče a historie pediatrie. Získá nejdůležitější informace z oblasti racionální výživy dětí, prevence infekčních chorob a prevence úrazů. Seznámí se zdravotně sociálními zařízeními pro děti. Bude ovládat charakteristiku jednotlivých dětských období. Získá základní znalosti o vybraných chorobách dětského věku, především z aspektu zdravotně sociálního dopadu.