Tento kurz seznamuje studenty s klíčovými díly americké modernistické literatury, jejími hlavními tématy a zvláštními charakteristikami. Kurz zahrnuje četbu náročných textů, které studentům pomohou zlepšit jejich literární interpretační dovednosti.