Cílem předmětu je seznámit studenty oboru Historie s klasifikací historických pramenů, s pravidly kritiky pramenů, se zásadami ediční práce a s jednotlivými typy historických pramenů.