Cílem předmětu je studentům přiblížit sociální práci s jednotlivcem co nejblíže a nejpodrobněji. Cílem seminářů je vymezení a porozumění základním pojmům z oblasti případové sociální práce, kdy si student osvojuje vybrané koncepty, etapy, techniky a přístupy práce s klientem. Při seminářích studenti reflektují nabyté zkušenosti z odborných praxí. Student si v rámci předmětu upevní tyto odborné znalosti a dovednosti: - navázání vztahu s klientem - první kontakt - komunikace s klientem - fáze individuální sociální práce.
Cílem předmětu je studentům přiblížit sociální práci s jednotlivcem co nejblíže a nejpodrobněji. Cílem seminářů je vymezení a porozumění základním pojmům z oblasti případové sociální práce, kdy si student osvojuje vybrané koncepty, etapy, techniky a přístupy práce s klientem. Při seminářích studenti reflektují nabyté zkušenosti z odborných praxí. Student si v rámci předmětu upevní tyto odborné znalosti a dovednosti: - navázání vztahu s klientem - první kontakt - komunikace s klientem - fáze individuální sociální práce.