Cílem specializace je předložit studentům aktuální témata která se týkají sociální práce s rodinou. Předmět je zaměřen na získání teoretických, praktických znalostí, ale i na rozvoj specifických dovedností potřebných pro jednání a práci s rodinou. Na výuce se bude podílet více vyučujících z TF JU stejně tak odborníků z praxe, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé práce s rodinou. Cílem předmětu je představit rodinu z různých úhlů pohledu, popis práce sociálního pracovníka, upozornit na pestrost aspektů, které mohou rodinu ovlivňovat.
Cílem specializace je předložit studentům aktuální témata která se týkají sociální práce s rodinou. Předmět je zaměřen na získání teoretických, praktických znalostí, ale i na rozvoj specifických dovedností potřebných pro jednání a práci s rodinou. Na výuce se bude podílet více vyučujících z TF JU stejně tak odborníků z praxe, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé práce s rodinou. Cílem předmětu je představit rodinu z různých úhlů pohledu, popis práce sociálního pracovníka a upozornit na pestrost aspektů, které mohou rodinu ovlivňovat.
Cílem specializace je předložit studentům aktuální témata která se týkají sociální práce s rodinou. Předmět je zaměřen na získání teoretických, praktických znalostí, ale i na rozvoj specifických dovedností potřebných pro jednání a práci s rodinou. Na výuce se bude podílet více vyučujících z TF JU stejně tak odborníků z praxe, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé práce s rodinou. Cílem předmětu je představit rodinu z různých úhlů pohledu, popis práce sociálního pracovníka, upozornit na pestrost aspektů, které mohou rodinu ovlivňovat.
Cílem specializace je předložit studentům aktuální témata spojená s rodinou, rodičovstvím a fungováním rodiny. Předmět je zaměřen na získání teoretických, praktických znalostí, ale i na rozvoj specifických dovedností potřebných pro výkon sociální práce s rodinou. Na výuce se bude podílet více vyučujících z TFJU stejně tak odborníci z praxe, kteří pracují cíleně srodinou a to ať už ze státních institucí, či neziskových organizací. Student má být po absolvování specializace schopen téma sociální práce srodinou uchopit z více stran a vytvořit si na problematiku vlastní názor.