Kurz navazuje na tematiku přednášenou v 1. semestru, výklad chronologicky pokročí do 2. poloviny 20. století. Kromě analýzy dosud již existujících médií a kulturních žánrů bude věnována pozornost i konstituování a vlivu nově se etablujících médií, stejně jako proměnám prezentace popkulturních produktů ("rozšiřované vesmíry", v nichž koexistují díla jednotlivých žánrů, ale i propojenost popkulturních děl a spotřebních předmětů) a novým způsobům jejich intertextového zesíťování.