Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními směry trestné činnosti prováděné za využití informačních technologií, jejich řešení z technického hlediska a související právní omezení. Předmět by měl poskytnout ucelený přehled od spáchání deliktu po zajištění jeho stop a v praktické části si vyzkoušet zajišťování jednotlivých digitálních stop.