Student se seznámí s patofyziologií bolesti; student bude schopen rozlišit jednotlivé typy bolesti podle délky trvání a podle příčiny; student pochopí odlišnosti ošetřovatelské péče u pacienta s bolestí v dětském, dospělém a seniorském věku; student bude schopen zhodnotit bolest dle hodnotících škál, stanovit odpovídající ošetřovatelské diagnózy a navrhnout závislé i nezávislé ošetřovatelské intervence.

Student se seznámí s patofyziologií bolesti; student bude schopen rozlišit jednotlivé typy bolesti podle délky trvání a podle příčiny; student pochopí odlišnosti ošetřovatelské péče u pacienta s bolestí v dětském, dospělém a seniorském věku; student bude schopen zhodnotit bolest dle hodnotících škál, stanovit odpovídající ošetřovatelské diagnózy a navrhnout závislé i nezávislé ošetřovatelské intervence.

Student se seznámí s patofyziologií bolesti; student bude schopen rozlišit jednotlivé typy bolesti podle délky trvání a podle příčiny; student pochopí odlišnosti ošetřovatelské péče u pacienta s bolestí v dětském, dospělém a seniorském věku; student bude schopen zhodnotit bolest dle hodnotících škál, stanovit odpovídající ošetřovatelské diagnózy a navrhnout závislé i nezávislé ošetřovatelské intervence.