Student se seznámí se specifiky ošetřovatelské péče v zařízeních poskytujících lůžkovou péči v rámci rehabilitační péče nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče poskytované dětem a v denních a týdenních stacionářích v zařízeních sociálních služeb.