V rámci kurzu získají posluchači základní přehled o judaismu, o struktuře tohoto náboženství, poznají důležité pojmy, východiska a základní vztah židovského náboženství k dalším západním monoteistickým náboženským systémům.