Cíle: student prokazuje znalost v souvislosti s prodlužování lidského věku a potřebu společenské podpory při zajišťování péče a pomoci seniorům; zajištění kontinuity zdravotní a sociální péče " student prokazuje znalost odlišností péče o individuální potřeby seniorů v rámci systému primární, sekundární a terciární zdravotnické péče " student je schopen základního hodnocení (posuzování) aktuálního zdravotního stavu seniora " student prokazuje znalost standardních diagnostických procedur a testů u seniorů " student prokazuje znalost ve standardní léčbě a ordinaci lékaře u jednotlivých klinických stavů " student prokazuje znalost s léčbou urgentních stavů u vybraných klinických stavů " student prokazuje schopnost poskytovat ošetřovatelskou péči o seniora ve zdraví i nemoci