Přednáška seznamuje se základními pojmy z oboru sochařství a především s jeho technologiemi. Témata: - sochařství - pojem a jeho obsah; funkce; terminologie - vztah k ostatním uměl. oborům - sociální postavení sochaře - traktáty - sochařské techniky; materiály a technologie - sochařský ateliér - sochařův postup - popis a interpretace