Cílem předmětu je přiblížit moderní a soudobé dějiny Evropy a světa v komplementaritě proměn politiky, ideologie a společenských změn od přelomu 18-19. století do současnosti. Předmět je provázán s předmětem Politika - ideje - společnost: moderní dějiny českých zemí.