V rámci kurzu získají posluchači úvodní vhled do problematiky islámu, kteý bude představen v postupné dějinné linii od počátečního obdobá v 7. století n.l. až po jeho současné formy. Důraz bude kladen na srovnávání jednotlivých náboženských projevů s možnými ekvivalenty v judaismu a křesťanství. Studenti se seznámí s náboženskými reáliemi, kultem a dalšími formálními projevy islámu stejně jako s mystikou a fenoménem lidového islámu. S použitím historických metod bude věnována pozornost vývoji názorové diferenciace v islámu. Takto bude ší´a popisována s ohledem na kompletní šíři svých směrů. Cílem kurzu je umožnit posluchačům orientaci v současném vztahu západní civilizace a zemí, ve kterých je islám základem jejich kultury. Důležitou součástí kurzu bude i seznámení s fenoménem tzv. evropského islámu s přesahem do situace v České republice. Pozornost bude věnována i současným projevům islámského fundamentalismu a reflexi náboženské sebeidentifikace jednotlivých účastníků konfliktů. Tématické okruhy: Náboženský život v předislámské Arábii.; Muhammad.; Korán, sunna, islámská právní věda.; Rozdělení jednotného islámského společenství - cháridža, ší´a.; Diferenciace ší´itského islámu.; Islámské duchovenstvo s přihlédnutím k jednotlivým směrům, islámská věrouka a exegeze.; Lidový islám.; Pět sloupů víry, pojetí džihádu.; Islámský reformismus a modernismus.; Islámský fundamentalismus.; Moderní ší´a (Írán, Irák).; Mezináboženský dialog islámu s judaismem a křesťanstvím.
V rámci kurzu získají posluchači úvodní vhled do problematiky islámu, kteý bude představen v postupné dějinné linii od počátečního obdobá v 7. století n.l. až po jeho současné formy. Důraz bude kladen na srovnávání jednotlivých náboženských projevů s možnými ekvivalenty v judaismu a křesťanství. Studenti se seznámí s náboženskými reáliemi, kultem a dalšími formálními projevy islámu stejně jako s mystikou a fenoménem lidového islámu. S použitím historických metod bude věnována pozornost vývoji názorové diferenciace v islámu. Takto bude ší´a popisována s ohledem na kompletní šíři svých směrů. Cílem kurzu je umožnit posluchačům orientaci v současném vztahu západní civilizace a zemí, ve kterých je islám základem jejich kultury. Důležitou součástí kurzu bude i seznámení s fenoménem tzv. evropského islámu s přesahem do situace v České republice. Pozornost bude věnována i současným projevům islámského fundamentalismu a reflexi náboženské sebeidentifikace jednotlivých účastníků konfliktů. Tématické okruhy: Náboženský život v předislámské Arábii.; Muhammad.; Korán, sunna, islámská právní věda.; Rozdělení jednotného islámského společenství - cháridža, ší´a.; Diferenciace ší´itského islámu.; Islámské duchovenstvo s přihlédnutím k jednotlivým směrům, islámská věrouka a exegeze.; Lidový islám.; Pět sloupů víry, pojetí džihádu.; Islámský reformismus a modernismus.; Islámský fundamentalismus.; Moderní ší´a (Írán, Irák).; Mezináboženský dialog islámu s judaismem a křesťanstvím.