Přednáška je koncipována jako základní seznámení s přístupy k otázkám vzniku a vývoje náboženství, které se utvářely v průběhu rozvoje metodologie religionistiky. Kurs je věnován úvodu do srovnávacích dějin náboženství se zaměřením na judaismus a islám. Z východních náboženských systémů bude věnována pozornost hlavně hinduismu a buddhismu. Studenti získají základní vhled do dějinných souvislostí, náboženských reálií, literárních pramenů a budou seznámeni se současnou odbornou literaturou.
Přednáška je koncipována jako základní seznámení s přístupy k otázkám vzniku a vývoje náboženství, které se utvářely v průběhu rozvoje metodologie religionistiky. Kurs je věnován úvodu do srovnávacích dějin náboženství se zaměřením na judaismus a islám. Z východních náboženských systémů bude věnována pozornost hlavně hinduismu a buddhismu. Studenti získají základní vhled do dějinných souvislostí, náboženských reálií, literárních pramenů a budou seznámeni se současnou odbornou literaturou.